REGISTRÁCIA PNR

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o.z.

Šmeralova 27, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 

Ladislav Maras – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Radovan Lukáč – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

27. 03. 2020, od 19.00 – 22.30hod.
Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

2 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre všetky disciplíny.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE:

on-line: od 1. 11. 2019 do 26. 03. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila,
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do do 8. 03. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť),
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 8. 03. 2020).

ŠTARTOVNÉ (v závislosti od dátumu platby): 
10 KM
• 15 €pri zaplatení do 31. 01. 2020
• 17 €pri zaplatení od 01. 02. 2020 do 29. 02. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 03. 2020 do 26. 03. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE 10 KM:

M ELITE Ž ELITE

/ Pretekári prihlásení v kategórii elite pretekajú o finančné odmeny 1. miesto – 300 EUR, 2. miesto – 200 EUR a 3. miesto 100 EUR. V rámci kategórie ELITE budú vyhodnotení aj prví traja Slováci a prvé tri Slovenky a odmena za tieto umiestnenia v TOP 3 SK je 100 EUR. Pozor – pretekári prihlásení do kategórie ELITE nebudú vyhlásení vo vekovej kategórii. Pretekári, ktorí budú prihlásení vo vekovej kategórii, pretekajú o vecné ceny a nebudú ani v prípade lepšieho času vyhlasovaní v kategórii ELITE./

Dorastenci 16-17 Dorastenky 16-17

Juniori 18-19 Juniorky 18-19

M 20-39 Ž 20-39

M 40-49 Ž 40-49

M 50-59 Ž 50-59

M 60+ Ž 60+

ODMENY:

M ELITE, Ž ELITE

 1. miesto 300 EUR
 2. miesto 200 EUR
 3. miesto 100 EUR

1.,2.,3., miesto Slováci M ELITE a Ž ELITE 100 EUR

Ostatné kategórie – 1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok!!

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

VÝNIMOČNÁ SITUÁCIA:

V prípade ohrozenia podujatia „vyššou mocou“, a to konkrétne vyhlásením mimoriadneho stavu v prípade živelnej pohromy, v prípade hrozby epidémie, alebo iných na zdraví alebo bezpečnosť ohrozujúcich okolností, si organizátor vyhradzuje právo podujatie preklasifikovať z pretekového na nepretekové a uskutočniť ho bez osobnej účasti pretekárov, účastníkov a divákov, a to virtuálnym spôsobom. V takomto prípade sa ruší meranie časov, odovzdávanie cien a všetko spojené s dianím na mieste.

Podujatie sa v takomto prípade uskutoční formou individuálnych behov v danom termíne v individuálnych lokalitách, každý účastník s platnou registráciou dostane medailu a miesto na štartovej listine daného podujatia v ďalšom ročníku konania, pričom táto skutočnosť, ako aj postup mu budú komunikované mailovou formou.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PNR najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PNR sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PNR písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PNR. Každý Účastník štartuje na PNR. na vlastnú zodpovednosť.

 Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o.z.

Šmeralova 27, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 

Ladislav Maras – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Radovan Lukáč – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

27. 03. 2020, od 19.00 – 22.30hod.
Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

2 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre všetky disciplíny.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE:

on-line: od 1. 11. 2019 do 26. 03. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila,
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do do 8. 03. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť),
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 8. 03. 2020).

ŠTARTOVNÉ (v závislosti od dátumu platby): 
UNIPO 5 KM
• 15 €pri zaplatení do 31. 01. 2020
• 17 €pri zaplatení od 01. 02. 2020 do 29. 02. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 03. 2020 do 26. 03. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE UNIPO 5 KM:

muži/ ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok!!

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

VÝNIMOČNÁ SITUÁCIA

V prípade ohrozenia podujatia „vyššou mocou“, a to konkrétne vyhlásením mimoriadneho stavu v prípade živelnej pohromy, v prípade hrozby epidémie, alebo iných na zdraví alebo bezpečnosť ohrozujúcich okolností, si organizátor vyhradzuje právo podujatie preklasifikovať z pretekového na nepretekové a uskutočniť ho bez osobnej účasti pretekárov, účastníkov a divákov, a to virtuálnym spôsobom. V takomto prípade sa ruší meranie časov, odovzdávanie cien a všetko spojené s dianím na mieste.

Podujatie sa v takomto prípade uskutoční formou individuálnych behov v danom termíne v individuálnych lokalitách, každý účastník s platnou registráciou dostane medailu a miesto na štartovej listine daného podujatia v ďalšom ročníku konania, pričom táto skutočnosť, ako aj postup mu budú komunikované mailovou formou.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PNR najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PNR sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PNR písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PNR. Každý Účastník štartuje na PNR. na vlastnú zodpovednosť.

 Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

ŠTARTOVNÉ

ŠTARTOVNÉ (v závislosti od dátumu platby): 
10 km, UNIPO 5 KM
• 15 €pri zaplatení do 31. 01. 2020
• 17 €pri zaplatení od 01. 02. 2020 do 29. 02. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 03. 2020 do 26. 03. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE

 • štartovací balíček,
 • štartové číslo s nevratným čipom (meno na štartovacom čísle je možné zadať pri prihlasovaní do 08. 03. 2020),
 • medaila (po dobehnutí do cieľa v časovom limite),
 • kvalitné bežecké tričko,
 • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt),
 • meranie času,
 • šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí,
 • zdravotná služba na trati a v cieli,
 • občerstvenie na trati (cca na každom 5.km),
 • občerstvenie v cieli a cieľový servis,

PROGRAM

Presný program Prešov NIGHT RUN, bude upresnený v priebehu mesiaca marec 2020.

REGISTRÁCIA PNR