REGISTRÁCIA PNR

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári :

RNDr. Adrián Kuba – relationship manager

Peter Schmiedl – business manager

Gabriel Spišák – operations manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV NIGHT RUN 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PNR, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PNR vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PNR.

ŠTART:

 1. apríl 2019 (piatok), od18.00 – 22.30hod.
  Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

2 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE 
on-line: do 02.04.2019 prostredníctvom predpredaj.sk

Prihlasovanie na mieste bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

 • účastnícka medaila
 • kvalitné bežecké FINISHER tričko pre všetkých účastníkov behu (pri prihlásení a zaplatení poplatku do 15. 3. 2019 je možné zvoliť si veľkosť trička, po tomto termíne bude veľkosť univerzálna)
 • meno/ prezývka / na štartovom čísle(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 15.03.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
10 KM:
• 
15 €pri zaplatení do 28.02.2019
• 
20 €pri zaplatení od 01.03.2019 do 31.03.2019
• 
25 €pri zaplatení od 01.04.2019 do 02.04.2019
• 
25 €v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)
propozície behu: 
presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

M ELITE Ž ELITE

/ Do výsledkov kategórie ELITE budú spadať a zároveň budú vyhlásené a v poradí vyhodnotené iba cieľové časy v mužskej kategórií pod 40. minút a v ženskej pod 45. minút./

Dorastenci 16-17 Dorastenky 16-17

Juniori 18-19 Juniorky 18-19

M 20-39 Ž 20-39

M 40-49 Ž 40-49

M 50-59 Ž 50-59

M 60+ Ž 60+

ODMENY:

M ELITE, Ž ELITE

 1. miesto 300 EUR
 2. miesto 100 EUR
 3. miesto 50 EUR

Ostatné kategórie – 1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každy pretekár v cieli. Pretekári, ktorý sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 15.03.2019 získaju aj finisher tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

 Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári:

RNDr. Adrián Kuba – relationship manager

Peter Schmiedl – business manager

Gabriel Spišák – operations manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV NIGHT RUN 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PNR, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PNR vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PNR.

ŠTART:

 1. apríl 2019 (piatok), od 18.00 – 22.30 hod.
  Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

2 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE 

on-line: do 02.04.2019 prostredníctvom predpredaj.sk

Prihlasovanie na miestebude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• 
kvalitné bežecké FINISHER tričko(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 15.03.2019) 
• 
meno/ prezývka / na štartovom čísle(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 15.03.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
5 KM:
• 
15 €pri zaplatení do 28.02.2019
• 
20 €pri zaplatení od 01.03.2019 do 31.03.2019
• 
25 €pri zaplatení od 01.04.2019 do 02.04.2019
• 
25 €v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)
propozície behu: 
presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

Muži Ženy

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každy pretekár v cieli. Pretekári, ktorý sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 15.03.2019 získaju aj finisher tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť. 

Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

ŠTARTOVNÉ

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
5,10 KM:
• 
15 € pri zaplatení do 28.02.2019
• 
20 € pri zaplatení od 01.03.2019 do 31.03.2019
• 
25 € pri zaplatení od 01.04.2019 do 02.04.2019
• 
25 € v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)
propozície behu: 
presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

 

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE

 • Štartovací balíček
 • Štartové číslo s nevratným čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 15.03.)
 • Medaila (po dobehnutí do cieľa v časovom limite)
 • Kvalitné bežecké FINISHER tričko (po dobehnutí do cieľa v časovom limite, platí pri prihlásení do 15.03.)
 • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
 • Meranie času
 • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
 • Zdravotná služba na trati a v cieli
 • Občerstvenie na trati (cca na každom 5.km)
 • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
 • On-line výsledková listina

PROGRAM

Presný program Prešov NIGHT RUN, bude upresnený v priebehu mesiaca marec 2019.

REGISTRÁCIA PNR