fbpx
Prešov Half Marathon 20192019-06-18T13:28:15+02:00
REGISTRÁCIA PHM

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári:

RNDr. Adrián Kuba – relationship manager

Peter Schmiedl – business manager

Gabriel Spišák – operations manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

ŠTART:

14. september 2019 (sobota), od 10:00 do 14:30

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE:

on-line: do 12.09.2019 prostredníctvom predpredaj.sk

Prihlasovanie na miestebude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• 
kvalitné bežecké FINISHER tričko(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019) 
• 
meno/ prezývka / na štartovom čísle(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
HALF MARATHON:
• 
17 €pri zaplatení do 30.06.2019
• 
22 €pri zaplatení od 01.07.2019 do 31.08.2019
• 
27 €pri zaplatení od 01.09.2019 do 12.09.2019
• 
32 €v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)
propozície behu: 
presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

M ELITE Ž ELITE

Dorastenci 16-17 Dorastenky 16-17

Juniori 18-19 Juniorky 18-19

M 20-39 Ž 20-39

M 40-49 Ž 40-49

M 50-59 Ž 50-59

M 60+ Ž 60+

ODMENY:

M ELITE, Ž ELITE

 1. miesto 1.000 EUR
 2. miesto 500 EUR
 3. miesto 300 EUR

Ostatné kategórie – 1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každy pretekár v cieli. Pretekári, ktorý sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 31.8.2019 získaju aj finisher tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

MAPA TRATE 2018

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári :

RNDr. Adrián Kuba – relationship manager

Peter Schmiedl – business manager

Gabriel Spišák – operations manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

ŠTART:

14. september 2019 (sobota), od 10:00 do 14:30

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE 
on-line: do 12.09.2019 prostredníctvom 
predpredaj.sk

Prihlasovanie na miestebude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit.

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 
• účastnícka medaila
• kvalitné bežecké FINISHER tričko(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019) 
• meno/ prezývka / na štartovom čísle(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 

10 KM beh:
• 17€ pri zaplatení do 12.09.2019
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie(bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

Muži Ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každy pretekár v cieli. Pretekári, ktorý sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 31.8.2019 získaju aj finisher tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

 

Odporúčanie :

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

MAPA TRATE 2018

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári :

RNDr. Adrián Kuba – relationship manager

Peter Schmiedl – business manager

Gabriel Spišák – operations manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

ŠTART:

14. september 2019 (sobota), od 10:00 do 14:30

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE 
on-line: do 12.09.2019 prostredníctvom 
predpredaj.sk

Prihlasovanie na miestebude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 
• účastnícka medaila
• kvalitné bežecké FINISHER tričko(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019) 
• meno/ prezývka / na štartovom čísle(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 

5 KM beh:
• 17pri zaplatení do 12.09.2019
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie(bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

Muži Ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každy pretekár v cieli. Pretekári, ktorý sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 31.8.2019 získaju aj finisher tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

Odporúčanie :

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

MAPA TRATE 2018

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári :

RNDr. Adrián Kuba – relationship manager

Peter Schmiedl – business manager

Gabriel Spišák – operations manager

V spolupráci s Detskou atletikou SAZ

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

ŠTART:

Promo akcia Detskej atletiky od 9:00 hod.

 1. september 2019 (sobota)

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

Jednotlivé disciplíny nie sú časovo limitované

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

4-6r. (najmenšie deti) DIEVČA/CHLAPEC

7-9r. (najmladší) DIEVČA/CHLAPEC

10-12 (mladší) DIEVČA/CHLAPEC

13-15 (starší) DIEVČA/CHLAPEC

REGISTRÁCIA: predpredaj.sk

Stánok Detskej atletiky –Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

DISCIPLÍNY:

Atletické disciplíny Detskej atletiky.- bude upresnené

ODMENY:

Vecné ceny pre prvé tri miesta v každej kategórii

Odmena pre súťažiacich po absolvovaní jednotlivých stanovíšť Detskej atletiky.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutí cieľa. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

 

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

 

Odporúčanie :

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

ŠTARTOVNÉ

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
HALF MARATHON:
• 17 € pri zaplatení do 30.06.2019
• 22 € pri zaplatení od 01.07.2019 do 31.08.2019
• 27 € pri zaplatení od 01.09.2019 do 12.09.2019
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)
propozície behu: 
presovhalfmarathon.com
5 KM a 10 KM beh:
• 17€ pri zaplatení do 12.09.2019
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie(bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

MINIMARATÓN:
• 2€ pri zaplatení do 12.09.2019
• 2 € v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

 

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE

 

 • Štartovací balíček
 • Štartové číslo s nevratným čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
 • Medaila (po dobehnutí do cieľa v časovom limite)
 • Kvalitné bežecké FINISHER tričko (po dobehnutí do cieľa v časovom limite, platí pri prihlásení do 31.8.)
 • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
 • Meranie času
 • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
 • Zdravotná služba na trati a v cieli
 • Občerstvenie na trati (cca na každom 5.km)
 • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
 • On-line výsledková listina

PROGRAM

Presný program Prešov Half Marathon, bude upresnený v priebehu mesiaca august 2019.

REGISTRÁCIA PHM