REGISTRÁCIA PHM

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o. z.

Mukačevská 4814/10

080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári:

Mgr. Lucia Andrejová / relationship, media /

Peter Schmiedl / sport, marketing /

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

Preteky budú zároveň Majstrovstvami VsAZ 2019 v polmaratóne mužov a žien, ktorí sú registrovaní v SAZe.

ŠTART:

14. september 2019 (sobota), od 10:00 do 14:30

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE:

on-line: do 13.09.2019 do 20:00 prostredníctvom predpredaj.sk

Prihlasovanie na mieste bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• 
kvalitné bežecké účastnícke tričko (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019) 
• 
meno/ prezývka / na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
HALF MARATHON:
• 
17 €pri zaplatení do 30.06.2019
• 
22 €pri zaplatení od 01.07.2019 do 31.08.2019
• 
25 €pri zaplatení od 01.09.2019 do 13.09.2019 do 20:00
• 
32 €v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)
propozície behu: 
presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

M ELITE Ž ELITE

Dorastenci 16-17 Dorastenky 16-17

Juniori 18-19 Juniorky 18-19

M 20-39 Ž 20-39

M 40-49 Ž 40-49

M 50-59 Ž 50-59

M 60+ Ž 60+

V kategórii ELITE môže pretekať každý účastník, bez rozdielu vekovej kategórie. Účastníci ELITE však už nebudú zaradení do výsledkov vo svojej vlastnej vekovej kategórii. Prihlásenie či zmenu kategórie je možné vykonať do 14. 9. 2019.

ODMENY:

M ELITE, Ž ELITE

 1. miesto 1.000 EUR
 2. miesto 500 EUR
 3. miesto 300 EUR

Ostatné kategórie – 1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každý pretekár v cieli. Pretekári, ktorí sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 31.8.2019 získavajú  aj bežecké tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

MAPA TRATE 2018

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o. z.

Mukačevská 4814/10

080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári :

Mgr. Lucia Andrejová / relationship, media /

Peter Schmiedl / sport, marketing /

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

ŠTART:

14. september 2019 (sobota), od 10:00 do 14:30

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE 
on-line: do 13.09.2019  do 20:00 prostredníctvom 
predpredaj.sk

Prihlasovanie na miestebude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit.

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 
• účastnícka medaila
• kvalitné bežecké účastnícke tričko (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019) 
• meno/ prezývka / na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 

10 KM beh:
• 17 € pri zaplatení do 13.09.2019 do 20:00
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie(bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

Muži Ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každý pretekár v cieli. Pretekári, ktorí sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 31.8.2019 získaju aj účastnícke tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

 

Odporúčanie :

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

MAPA TRATE 2018

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o. z.

Mukačevská 4814/10

080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári :

Mgr. Lucia Andrejová / relationship, media /

Peter Schmiedl / sport, marketing /

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

ŠTART:

14. september 2019 (sobota), od 10:00 do 14:30

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2001 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

PRIHLASOVANIE 
on-line: do 13.09.2019 do 20:00 prostredníctvom
predpredaj.sk

Prihlasovanie na miestebude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 
• účastnícka medaila
• kvalitné bežecké účastnícke tričko(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019) 
• meno/ prezývka / na štartovom čísle(platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 31.08.2019)

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 

UNIPO 5 KM beh:
• 17 pri zaplatení do 13.09.2019 do 20:00
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie(bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE:

Muži Ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každy pretekár v cieli. Pretekári, ktorí sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 31.8.2019 získaju aj účastnícke tričko.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

Odporúčanie :

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

MAPA TRATE 2018

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o. z.

Mukačevská 4814/10

080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Hlavní funkcionári :

Mgr. Lucia Andrejová / relationship, media /

Peter Schmiedl / sport, marketing /

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

V spolupráci s Detskou atletikou SAZ

PRAVIDLÁ:

ŠTART: 14.9.2019 (sobota)

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

Jednotlivé disciplíny nie sú časovo limitované

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

4 – 5 r. (stredný predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
6 – 7 r. (starší predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
8 – 9 r. (prípravka) DIEVČA/CHLAPEC
10 – 11 r. (najmladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
12 – 13 r. (mladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
14 – 15 r. (staršie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC

REGISTRÁCIA: predpredaj.sk

Stánok Detskej atletiky –Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

DISCIPLÍNY:

Atletické disciplíny Detskej atletiky.- bude upresnené

ODMENY:

Vecné ceny pre prvé tri miesta v každej kategórii

Odmena pre súťažiacich po absolvovaní jednotlivých stanovíšť Detskej atletiky.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutí cieľa. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

 

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

 

Odporúčanie :

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

ŠTARTOVNÉ

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
HALF MARATHON:
• 17 € pri zaplatení do 30.06.2019
• 22 € pri zaplatení od 01.07.2019 do 31.08.2019
• 25 € pri zaplatení od 01.09.2019 do 13.09.2019 do 20:00
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)
propozície behu: 
presovhalfmarathon.com
UNIPO 5 KM a 10 KM beh:
• 17 € pri zaplatení do 13.09.2019 do 20:00
• 32 € v deň podujatia počas prezentácie(bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

MINIMARATÓN:
• 2 € pri zaplatení do 13.09.2019 do 20:00
• 2 € v deň podujatia počas prezentácie (bude spustené iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit)

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

 

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE

 

 • Štartovací balíček
 • Štartové číslo s nevratným čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
 • Medaila (po dobehnutí do cieľa v časovom limite)
 • Kvalitné bežecké účastnícke tričko (po dobehnutí do cieľa v časovom limite, platí pri prihlásení do 31.8.)
 • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
 • Meranie času
 • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
 • Zdravotná služba na trati a v cieli
 • Občerstvenie na trati (cca na každom 5.km)
 • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
 • On-line výsledková listina

PROGRAM

Presný program Prešov Half Marathon, bude upresnený v priebehu mesiaca august 2019.

REGISTRÁCIA PHM