Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden režim. Či bol dobrý alebo zlý, nie je predmetom tejto sekcie. V režime každý niečo musel, a či sa to niekomu páčilo alebo nie, telovýchova bola jeho pevnou súčasťou. Všetky decká naprieč krajinou boli od mala (Spartakiádu dáme bokom) v rámci pevných pedagogických metód vychovávané v hesle „v zdravom tele zdravý duch“ (samozrejme, aj v iných heslách patriacich zase inde). Čo však bolo pozitívne, štát sa staral o všeobecnú športovú pripravenosť človeka až do skončenia povinnej školskej dochádzky, a to plošne. Decká v školách v rámci telesnej výchovy preberali všetky druhy športu od individuálnych po tie kolektívne, a samozrejme, boli pravidelne testované a známkované. Ak telocvikár videl u daného jedinca istý talent … riešilo sa to ďalej, a znova, nebudeme tu preberať či správne alebo nesprávne. Základom je, že bolo z čoho vyberať. Tí, čo boli tí najlepší, to dotiahli až na samotný vrchol a reprezentovali krajinu na olympiáde či majstrovstvách sveta. A nebývali do počtu… Tí, čo každodenne pracovali a času na šport bolo menej, boli veľakrát súčasťou telovýchovnej jednoty a raz, dvakrát týždenne spolu trávili čas pri futbale, v zime pri hokeji, atď. Všetci ale svorne trávili čas pri televíznych obrazovkách a fandili našim úspešným reprezentantom. Spolu sa tešili či smútili. Šport ako taký, bol veľmi významnou súčasťou života.

Dnes je po režime, a to už riadne dávno. Pedagógovia na hodinách telesnej výchovy, okrem nedostatku financií na pomôcky, riešia hlavne nezáujem detí a veľakrát po zrátaní „ospravedlnení“ od lekárov a rodičov, vlastne nie je koho učiť, testovať a známkovať.
Kto chce a môže, svoje deti nosí na platené poobedné športové aktivity do oddielov či družstiev, kde sa im venujú odborníci a snažia sa nájsť talentované deti, podchytiť ich a posúvať ich ďalej.

Po skončení základnej školy sa nám aktívne športujúce deti zredukujú na tie, ktoré šport stále baví a sú súčasťou nejakého oddielu v konkrétnom športe, a na tie super talentované, ktoré veríme, že sú podchytené a majú našliapnuté na super kariéru.
Tí, čo každodenne pracujú a času na šport majú menej, ale už nepracujú vo fabrikách od 07:00 do 15:00. Doba je iná, nová, máme tu „freelancerov“, nadčasy, flexibilnú pracovnú dobu, bežná je práca v noci a cez víkend. Preto sa za posledných 10 rokov do popredia derie fenomén individuálneho športovania. Keď už človek nestíha 2x týždenne v pravidelnej dobe futbal alebo hokej a nejakým spôsobom sa dopracoval k tomu, že hýbať sa treba, je tu dnes kopa možností…
Niekto má rád fitko, ďalší si zájde na bazén a kto sa nebojí na cestu alebo má šťastie na cyklotrasu v blízkosti kde býva – bicykluje. Sú jedinci, ktorí buď skombinujú dokopy plávanie, bicykel a beh a ženú sa za úspechom na „Ironmanovi“, tí ďalší silní z fitka pridajú beh a sú z nich Sparťania.

Jednoznačne najsilnejším fenoménom je beh. Dnes si každý môže dovoliť zaplatiť 25 EUR aj za menej značkové bežecké topánky a vybehnúť. Aj v noci, aj cez deň, aj v obedňajšej prestávke. Aj 3 km, aj rovinky po dráhe, aj 150 km ultra. Táto doba praje bežcom. Isť sa prebehnúť je „trendy“. Je fajn vidieť na štarte pretekov elitných športovcov a s nimi v dave od vyfešákovaných super značkovo odetých bežcov, cez ambicióznych hobby bežcov, ľudí, čo sa radi hýbu až po seniorov.

My v maratónskom klube Prešov zastávame názor, že toto všetko je pozitívom dnešnej doby. Každý, kto len trochu chce, môže!!

Našou ambíciou je v blízkej budúcnosti zoskupovať a organizovať bežcov a ľudí s pozitívnym prístupom k zdravšiemu životnému štýlu.
Keď hrá niekto futbal v klube, ktorý je súčasťou obvodnej súťaže, veľakrát trénuje raz, max. 2x za týždeň a v sezóne odohrá pár zápasov. Ale je oficiálne registrovaný hráč na úrovni Futbalového zväzu. Keď niekto chodí behať 2-3x do týždňa (a viac…) a raz za čas sa prihlási na bežecké preteky, športuje určite viac. Nie je však nikde registrovaný, nepožíva žiadne výhody, proste športuje.

Toto by sme radi zmenili!!

Ako organizátori Prešov Half Marathonu a Prešov Night Runu máme silný dosah na stále narastajúcu bežeckú komunitu v Prešovskom kraji.

Maratónsky klub Prešov vzniká preto, aby slúžil ľudom.

Elitným atlétom budeme schopní pomôcť čo sa týka vedenia, tréningov a poskytnutia čo najlepšieho športového zázemia pre ich rozvoj.
Bežným ľuďom s chuťou zabehať si budeme schopní poradiť v tréningu, dať možnosť vzájomne sa motivovať a spoločne si vybehnúť aspoň 1-2x do týždňa.
Úplným začiatočníkom radi pomôžeme od edukácie v základoch bežeckej etiky až po ich rozbeh.

V spolupráci s mestom Prešov a Projektom Detskej Atletiky budeme aktívne vyhľadávať, podchytávať a podporovať talenty a ich rozvoj.
Každý člen Maratónskeho klubu Prešov, bude zároveň aj oficiálne registrovaným členom Slovenského atletického zväzu a časom bude mať možnosť čerpať výhody, ktoré z členstva vyplynú.

Naše mladé podujatia ešte zďaleka nie sú ziskové, avšak, ak jedného dňa budú, výnosy z nich plánujeme investovať do činnosti Maratónskeho klubu Prešov a jeho rozvoja.

Veríme, že naša činnosť pomôže nakopnúť ľudí k športu každej vekovej kategórie a ostať pri ňom v pochopení, že pohyb jednoznačne zvyšuje kvalitu života. Taktiež veríme, že sa nám podarí nadchnúť deti pre bežecké disciplíny, disciplíny ľahkej atletiky a v spolupráci s projektom detská atletika a pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD., talenty nielen nájdeme, ale aj podchytíme a úspešne nasmerujeme.