REGISTRÁCIA PHM

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o.z.

Šmeralova 27, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

Ladislav Maras – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Radovan Lukáč – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

12. september 2020 (sobota)

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre disciplíny UNIPO 5 km, 10 km, half marathon.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE:

on-line: od 1. 11. 2019 do 11. 09. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do 25. 8. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť)
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 25. 8. 2020)

ŠTARTOVNÉ Half Marathon (v závislosti od dátumu platby): 

• 17 €pri zaplatení do 30. 06. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 07. 2020 do 25.07.2020
• 21 €pri zaplatení od 26. 07. 2020 do 11.09.2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com

KATEGÓRIE HALF MARATHON (21,1 KM):

M ELITE Ž ELITE

/ Pretekári prihlásení v kategórii elite pretekajú o finančné odmeny 1. miesto – 1.000 EUR, 2. miesto – 500 EUR a 3. miesto 300 EUR. V rámci kategórie ELITE budú vyhodnotení aj prví traja Slováci a prvé tri Slovenky a odmena za tieto umiestnenia v TOP 3 SK je 200 EUR. Pozor – pretekári prihlásení do kategórie ELITE nebudú vyhlásení vo vekovej kategórii. Pretekári, ktorí budú prihlásení vo vekovej kategórii, pretekajú o vecné ceny a nebudú ani v prípade lepšieho času vyhlasovaní v kategórii ELITE./

Dorastenci 16-17 Dorastenky 16-17

Juniori 18-19 Juniorky 18-19

M 20-39 Ž 20-39

M 40-49 Ž 40-49

M 50-59 Ž 50-59

M 60+ Ž 60+

ODMENY:

M ELITE, Ž ELITE

 1. miesto 1.000 EUR
 2. miesto 500 EUR
 3. miesto 300 EUR

1.,2.,3., miesto Slováci M ELITE a Ž ELITE 100 EUR

Ostatné kategórie – 1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok!!

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o.z.

Šmeralova 27, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 Ladislav Maras – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Radovan Lukáč – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

12. september 2020 (sobota)

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre disciplíny UNIPO 5 km, 10 km, half marathon.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE:

on-line: od 1. 11. 2019 do 11. 09. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do 25. 8. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť)
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 25. 8. 2020)

ŠTARTOVNÉ 10 KM

• 17 € pri zaplatení do 11. 09. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

KATEGÓRIE:

muži/ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok!!

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

 

Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o.z.

Šmeralova 27, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 Ladislav Maras – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Radovan Lukáč – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

12. september 2020 (sobota)

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre disciplíny UNIPO 5 km, 10 km, half marathon.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE:

on-line: od 1. 11. 2019 do 11. 09. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do 25. 8. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť)
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 25. 8. 2020)

ŠTARTOVNÉ UNIPO 5 km

• 17 € pri zaplatení do 11. 09. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

KATEGÓRIE:

muži/ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok!!

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

PPČ Prešov o.z.

Šmeralova 27, 080 01 Prešov

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

Ladislav Maras – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Radovan Lukáč – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

V spolupráci s Detskou atletikou SAZ.

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií.

ŠTART:

12. september 2020 (sobota)

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov

ČASOVÝ LIMIT:

Jednotlivé disciplíny nie sú časovo limitované

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

4 – 5 r. (stredný predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
6 – 7 r. (starší predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
8 – 9 r. (prípravka) DIEVČA/CHLAPEC
10 – 11 r. (najmladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
12 – 13 r. (mladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
14 – 15 r. (staršie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC

ŠTARTOVNÉ MINI

• 2 €pri zaplatení do 11. 09. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

propozície behu: presovhalfmarathon.com

RRIHLASOVANIE:

on-line: od 1. 11. 2019 do 11. 09. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 25. 8. 2020)

DISCIPLÍNY:

Atletické disciplíny Detskej atletiky.- bude upresnené

ODMENY:

Vecné ceny pre prvé tri miesta v každej kategórii

Odmena pre súťažiacich po absolvovaní jednotlivých stanovíšť Detskej atletiky.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutí cieľa. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

 

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2019 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.

 

Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

ŠTARTOVNÉ

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 
HALF MARATHON:

• 17 €pri zaplatení do 30. 06. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 07. 2020 do 25.07.2020
• 21 €pri zaplatení od 26. 07. 2020 do 11.09.2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com

ŠTARTOVNÉ UNIPO 5 km, 10 km

• 17 € pri zaplatení do 11. 09. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

 

MINIMARATÓN:

• 2 € pri zaplatení do 11. 09. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

propozície behu: presovhalfmarathon.com

 

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

 

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE

 

 • štartovací balíček,
 • štartové číslo s nevratným čipom (s menom účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 25. 08. 2020)
 • medaila (po dobehnutí do cieľa v časovom limite),
 • kvalitné bežecké účastnícke tričko,
 • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt),
 • meranie času,
 • šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí,
 • zdravotná služba na trati a v cieli,
 • občerstvenie na trati (cca na každom 3.km)
 • občerstvenie v cieli a cieľový servis,
 • on-line výsledková listina,
 • cieľový balíček.

PROGRAM

Presný program Prešov Half Marathon, bude upresnený v priebehu mesiaca august 2020.

REGISTRÁCIA PHM