Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že dňa 5. 4. 2019 v čase od 18:00 do 21:30 sa v meste Prešov uskutoční verejné športové podujatie PREŠOV NIGHT RUN 2019.

Štart a cieľ tohto bežeckého podujatia, ako aj sprievodné aktivity,   budú prebiehať  na Hlavnej ulici v Prešove. 

Trať bežeckého podujatia povedie ulicami Hlavná, Floriánová, Jarková, Baštová, Tkáčska, Weberova, Slovenská, Hurbanistov, Kmeťovo stromoradie, Vajanského, Kováčska, Metodova.

Z tohto dôvodu budú pre bezpečnosť bežcov vyššie spomínané ulice uzatvorené v čase od 17:30 do 21:30. Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť a zároveň požiadať o akceptovanie uzávierky, dodržiavanie dočasného značenia a pokynov členov organizačného tímu na jednotlivých bodoch trate a taktiež o NEPARKOVANIE motorových vozidiel na vyššie spomínaných uliciach. 

Všetky informácie o zmenách môžete tiež nájsť na webovej stránke mesta Prešov a stránke Mestského dopravného podniku.

Veríme, že spoločne s Vami vytvoríme krásny zážitok všetkým zúčastneným.

Zároveň Vás srdečne pozývame na toto podujatie či už ako bežcov alebo ako fanúšikov.

Za Vašu pomoc a ústretovosť vopred ďakujeme!

S pozdravom

Team Prešov Night Run