Vážení bežci a účastníci podujatia Prešov Night Run 2020,

Istotne všetci pozorne sledujete vývoj situácie ohľadom šíriacej sa hrozby vo forme nákazy coronavírusom.

Situáciu veľmi pozorne monitorujeme aj my, sme v kontakte či už s predstaviteľmi mesta, samosprávy ako aj s úradom verejného zdravotníctva. Vývoj situácie sme postupne vyhodnocovali a hneď po uverejnení odporúčaní týkajúcich sa neorganizovať resp. zrušiť spoločenské a športové podujatia sme temer okamžite pozastavili registráciu.

V priebehu pondelka boli športové podujatia definitívne zrušené.

Situácia nás veľmi mrzí, ale v takýchto chvíľach je potrebné sa zomknúť a v prvom rade sa zachovať zodpovedne.

Podujatie sme starostlivo plánovali, pripravovali a minuli nemálo energie a finančných prostriedkov na jeho priebežnú realizáciu. Účastnícke medaily máme naskladnené, reklamu zaplatenú a zrušenie podujatia je pre nás likvidačná situácia.

Určite sa nájdu ľudia, ktorí nás budú za naše rozhodnutie „kameňovať“, ale prosíme Vás o štipku tolerancie a pomôžte nám zvládnuť to s plnou mierou zodpovednosti k vzniknutej situácii a zároveň my skúsime aspoň čiastočne kompenzovať Vašu zážitkovú a finančnú ujmu nasledujúcimi krokmi.

  • Podujatie Prešov Night Run 2020 sa výnimočne a jednorázovo pre tento prípad preklasifikuje na nepretekový beh.
  • Podujatie sa uskutoční v danom termíne formou individuálnych behov – každý sám, každý vo svojej lokalite, bez merania výsledkov
  • Každý registrovaný účastník dostane poštou účastnícku medailu
  • Každý registrovaný účastník je automaticky priradený na štartovaciu listinu ZADARMO na podujatie Prešov Night Run 2021 – 26. 3. 2021.

Je nám veľmi ľúto, že tento rok spolu nezažijeme atmosféru na štarte a v cieli, ktorá je hlavne Vaším pričinením neopakovateľná, nezažijeme premiéru kráľovstiev ohňa a ľadu na trati, pri behu nás nebudú podporovať v plánovaných fan zónach DJ-ji, hudobníci, mažoretky, deti a fanúšikovia, víťazi nebudú oceňovaní… To všetko nám je veľmi ľúto, ale veríme, že bežci sú ľudia s vysokou mierou tolerancie a pochopenia.

Taktiež veríme, že nami zvolené riešenie je síce nepohodlné ( verte, že najmä pre nás ), nenahradí vyššie spomínané plánované zážitky, ale snažili sme sa využiť naozaj všetky nám dostupné možnosti, ako Vám vykompenzovať zážitkové ujmy.

Ešte raz sa ospravedlňujeme a veríme, že sa spoločne stretneme pri tom čo nás spája a čo tak milujeme –BEHanie !!