REGISTRÁCIA KSHM

PROPOZÍCIE

Organizátor:

PPČ Košice o.z.

Povstania českého ľudu 12, 040 22 Košice

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 

Radovan Lukáč – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Ladislav Maras – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

31. máj  2020 (nedeľa)
Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre disciplíny 5 km, 10 km a half marathon.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE :

on-line: od 1. 11. 2019 do 30. 05. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do 10. 05. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť)
• meno/ prezývka/na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10. 05 .2020)

ŠTARTOVNÉ Half Marathon (v závislosti od dátumu platby): 

• 17 €pri zaplatení do 29. 02. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 03. 2020 do 30. 04. 2020
• 21 €pri zaplatení od 01. 05. 2020 do 30. 5. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE HALF MARATHON (21,1 KM ):

M ELITE Ž ELITE

/ Pretekári prihlásení v kategórii elite pretekajú o finančné odmeny 1. miesto – 1.000 EUR, 2. miesto – 500 EUR a 3. miesto 300 EUR. V rámci kategórie ELITE budú vyhodnotení aj prví traja Slováci a prvé tri Slovenky a odmena za tieto umiestnenia v TOP 3 SK je 200 EUR. Pozor – pretekári prihlásení do kategórie ELITE nebudú vyhlásení vo vekovej kategórii. Pretekári, ktorí budú prihlásení vo vekovej kategórii, pretekajú o vecné ceny a nebudú ani v prípade lepšieho času vyhlasovaní v kategórii ELITE./

Dorastenci 16-17 Dorastenky 16-17

Juniori 18-19 Juniorky 18-19

M 20-39 Ž 20-39

M 40-49 Ž 40-49

M 50-59 Ž 50-59

M 60+ Ž 60+

ODMENY:

M ELITE, Ž ELITE

 1. miesto 1.000 EUR
 2. miesto 500 EUR
 3. miesto 300 EUR

1.,2.,3., miesto Slováci M ELITE a Ž ELITE 200 EUR

Ostatné kategórie – 1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok !!

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi KSHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu KSHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) KSHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu KSHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KSHM. Každý Účastník štartuje na KSHM. na vlastnú zodpovednosť.

 Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

Organizátor:

PPČ Košice o.z.

Povstania českého ľudu 12, 040 22 Košice

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 

Radovan Lukáč – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Ladislav Maras – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

31. máj  2020 (nedeľa)
Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre disciplíny 5 km, 10 km a half marathon.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE :

on-line: od 1. 11. 2019 do 30. 05. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do 10. 05. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť)
• meno/ prezývka/na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10. 5. 2020)

ŠTARTOVNÉ 10 KM

• 17 €pri zaplatení do 30. 05. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE 10 km:

Muži/ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok !!

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi KSHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu KSHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) KSHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu KSHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KSHM. Každý Účastník štartuje na KSHM. na vlastnú zodpovednosť.

 Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

Organizátor:

PPČ Košice o.z.

Povstania českého ľudu 12, 040 22 Košice

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 

Radovan Lukáč – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Ladislav Maras – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií 

ŠTART:

31. máj  2020 (nedeľa)
Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

ČASOVÝ LIMIT:

3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:

15 rokov – platí pre disciplíny 5 km, 10 km a half marathon.

Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE :

on-line: od 1. 11. 2019 do 30. 05. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do 10. 05. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť)
• meno/ prezývka/na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10. 05. 2020)

ŠTARTOVNÉ UNIPO 5 KM

• 17 €pri zaplatení do 30. 05. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE 5 km:

Muži/ženy

ODMENY:

1.,2.,3., miesto – vecné ceny

PRE BEŽCOV:

Každý pretekár získa pamätnú účastnícku medailu, tričko, bohatý štartovací a cieľový balíček a hlavne, krásny športový zážitok !!

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi KSHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu KSHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) KSHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu KSHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KSHM. Každý Účastník štartuje na KSHM. na vlastnú zodpovednosť.

 Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

PROPOZÍCIE

Organizátor:

PPČ Košice o.z.

Povstania českého ľudu 12, 040 22 Košice

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:

 

Ladislav Maras – honorary director

Peter Schmiedl – race manager

Gabriel Spišák – operations manager

Radovan Lukáč – sport garant

Lucia Andrejová – relationship manager

V spolupráci s Detskou atletikou SAZ.

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií.

ŠTART:

31. máj 2020 (nedeľa)

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Košice

ČASOVÝ LIMIT:

Jednotlivé disciplíny nie sú časovo limitované

Vekové kategórie:

4 – 5 r. (stredný predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
6 – 7 r. (starší predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
8 – 9 r. (prípravka) DIEVČA/CHLAPEC
10 – 11 r. (najmladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
12 – 13 r. (mladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
14 – 15 r. (staršie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC

REGISTRÁCIA: predpredaj.sk

RRIHLASOVANIE:

on-line: od 1. 11. 2019 do 30. 05. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

ŠTARTOVNÉ MINI

• 2 €pri zaplatení do 30. 05. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ: 

• účastnícka medaila
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10. 05. 2020)

DISCIPLÍNY:

Atletické disciplíny Detskej atletiky.- bude upresnené

ODMENY:

Vecné ceny pre prvé tri miesta v každej kategórii

Odmena pre súťažiacich po absolvovaní jednotlivých stanovíšť Detskej atletiky.

MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine môže a nemusí byť informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi KSHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu KSHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) KSHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu KSHM.

POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KSHM. Každý Účastník štartuje na KSHM. na vlastnú zodpovednosť.

 Odporúčanie:

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.

ŠTARTOVNÉ

ŠTARTOVNÉ Half Marathon (v závislosti od dátumu platby): 

• 17 €pri zaplatení do 29. 02. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 03. 2020 do 30. 04. 2020
• 21 €pri zaplatení od 01. 05. 2020 do 30. 5. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com

ŠTARTOVNÉ 10 km,  UNIPO 5 km

• 17 €pri zaplatení do 30. 05. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

ŠTARTOVNÉ MINI

• 2 €pri zaplatení do 30. 05. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE

 

 • štartovací balíček,
 • štartové číslo s nevratným čipom (s menom účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 10. 05. 2020)
 • medaila (po dobehnutí do cieľa v časovom limite),
 • kvalitné bežecké účastnícke tričko,
 • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt),
 • meranie času,
 • šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí,
 • zdravotná služba na trati a v cieli,
 • občerstvenie na trati (cca na každom 3.km)
 • občerstvenie v cieli a cieľový servis,
 • on-line výsledková listina,
 • cieľový balíček.

PROGRAM

Presný program Košice Spring Half Marathon, bude upresnený v priebehu mesiaca apríl 2020.

REGISTRÁCIA KSHM