KONTAKT

PPČ Prešov

Šmeralova 27, 08001 Prešov
IČO: 52250610
Registračné číslo: VVS/1-900/90-56001
Zodpovedná osoba/Predseda: Peter Schmiedl

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

facebook.com/presovhalfmarathon