Prezentácia a registrácia

Online registrácia bežcov bude ukončená v piatok 13. 9. 2019 o 20:00. Po tomto termíne sa nebudú dať vytvoriť nové registrácie online. Osobne na mieste prezentácie sa bude dať zaregistrovať, a to v termíne 12. – 13. 9. 2019. Zaregistrovať sa bude dať len v prípade, že sa dovtedy nenaplní kapacita trate.

Nová registrácia na uvedené disciplíny je možná najneskôr v piatok 13. 9. 2019 (ak už skôr nedôjde  k naplneniu účastníckeho limitu).

Zmena dĺžky trate, na ktorú ste boli zaregistrovaný, ako aj presun štartovného na inú osobu, bude možné taktiež vykonať počas prezentácie. Pri presune štartovného na inú osobu je potrebné zdokladovať registráciu a úhradu štartovného.

Prezentácia – vyzdvihnutie štartových balíčkov – končí pre všetky disciplíny v sobotu 14. 9. 2019 o 08:00 hod. Prosíme bežcov, aby prišli v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko sa prezentácia a registrácia bude striknte zatvárať o 08:00 hod. Po tomto čase už, bohužiaľ, bez výnimky,  nebude možné vydať štartový balíček ani uskutočniť novú registráciu!

Prezentácia a registrácia bude prebiehať na Hlavnej ulici v Prešove (pešia zóna, pri kostole sv. Mikuláša), a to v časoch:

štvrtok, 12. 9. 2019 od 10:00 do 19:00

piatok,  13. 9. 2019 od 10:00 do 19:00

sobota,  14. 9. 2019 od 07:00 do 08:00

Na prezentáciu si, prosíme, prineste:

 • potvrdenie o registrácií, ktoré ste obdržali z portálu predpredaj.sk,

ďalej dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky:

 • prehlásenie o zdravotnom stave,
 • súhlas zákonného zástupcu (platí pre neplnoletých pretekárov),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Štartovacie balíčky

Štartovacie balíčky obdržíte počas prezentácie. Súčasťou štartového balíčka je:

 • štartové číslo s čipom,
 • tričko Prešov Half Marathon 2019,
 • páska na cieľový balíček, ktorú si prosíme, pre vydanie cieľového balíčka umiestnite na ruku pred behom,
 • nálepka na šatňu, ktorá je totožná s Vašim štartovým číslom a ktorú bežec nalepí na vrece, ktoré bude chcieť umiestniť do úschovne,
 • vrece na osobné veci pre uloženie do úschovne,
 • bežecký časopis RUNNING,
 • noviny GOLDEN,
 • sladkosť,
 • vitamínový nápoj BCAA.

Šatne

Šatne budú umiestnené na Hlavnej ulici v Prešove, zóne štart/cieľ, v stane rozdelenom na mužskú a ženskú šatňu. Vstup do šatní budú mať iba pretekári so štartovým číslom. Šatne budú k dispozícií v sobotu 14.9. 2019 v čase od 07:00 do 14:00 .

Úschovňa

Úschovňa bude umiestnená v stane na Hlavnej ulici v Prešove – zóna štart/cieľ. Všetky svoje osobné veci, ktoré si chcete uskladniť v šatni je potrebné vložiť do vreca, ktoré je súčasťou štartovacieho balíčka a vrece označiť nálepkou šatňa, ktorú ste taktiež obdržali so svojím štartovacím balíčkom. Číslo na nálepke šatňa je totožné s Vašim štartovacím číslom, a teda bez Vášho štartovacieho čísla nebude možné vyzdvihnutie Vašich uschovaných vecí.

Prosíme Vás, aby ste do úschovne neumiestňovali žiadne cennosti. Organizátor nezodpovedá za zničenie alebo stratu Vašich osobných vecí. Úschovňa bude k dispozícií v sobotu 14. 9. 2019 v  čase od 07:00 do 14:00.

Občerstvenie

Občerstvovacie stanice sú umiestnené približne takto:

3,5 km (voda, iontový nápoj, ovocie, hrozienka, soľ, cukor
7,5 km (voda, iontový nápoj, ovocie, hrozienka, soľ, cukor, cola)
9,5 km (voda)
14 km (voda, iontový nápoj, ovocie, hrozienka, soľ, cukor
18 km (voda, iontový nápoj, ovocie, hrozienka, soľ, cukor, cola)
20,6 km (voda)

Meranie časov

Časy sa budú merať pomocou čipu, ktorý je súčasťou štartového čísla. Výsledky pretekov budú uvedené v súlade s pravidlami IAAF, podľa oficálneho času štartu pretekára a okamihu prekročenia cieľovej čiary pretekárom. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke: www.kk-sporttiming.com

Štartové číslo

Pri priradení štartového čísla si pozorne skontrolujte Vaše meno a priezvisko, rok narodenia a disciplínu, aby pri menovcoch nedošlo k zámene čísiel a z toho vyplývajúcim problémom.

Štartové číslo si umiestnite viditeľne na prsia. Je striktne zakázané umiestnenie čísla na stehnách alebo na chrbte!

Štartové číslo sa musí nosiť tak, ako bolo vyhotovené, nesmie sa odstrihnúť, preložiť alebo prekrývať. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Za porušenie tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný. Štartové číslo po pretekoch zostáva pretekárovi spolu s čipom.

Lekárska pomoc

Zdravotná aj záchranná služba bude na nasledujúcich stanovištiach:

A.) zóna štart/cieľ: sanitné vozidlo, posádka RZP

B.) mobilná RZP pohybujúca sa po trati

C.) zóna občerstvovacej stanice

UPOZORNENIE

Sprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami na trati na bicykloch, prípadne iným spôsobom, je zakázané. Prípadný sprievod dopravná polícia a organizátori z trasy pretekov vykážu.

Taktiež je striktný zákaz pohybu na trati bez štartového čísla a používanie slúchadiel počas behu.

Štart

Spoločný štart kategórií / UNIPO 5 km, 10 km, half marathon/ je naplánovaný na 10:00 z Hlavnej ulice v Prešove (pešia zóna). Organizátor si vyhradzuje právo na posun štartu z organizačných dôvodov.

Cieľ

Po prebehnutí cieľom pretekári obdržia účastnícku medailu a cieľový balíček – občerstvenie, ktoré si vyzdvihnú na základe pásky umiestnenej na zápästí, ktorú obdržali spoločne so štartovacím balíčkom.

Vyhlasovanie výsledkov

V priestore cieľa na pódiu na Hlavnej ulici v Prešove v čase cca od 12:00.