Prosíme, zaregistrovaných, aby si pri preberaní štartovacieho balíčka priniesli svoje potvrdenie o registrácii (z predpredaj.sk) a tieto potrebné dokumenty:

Prehlásenie o zdravotnom stave

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas právneho zástupcu (v prípade neplnoletosti súťažiaceho)