Logo na stiahnutie

Prehlásenie o zdravotnom stave

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov

Informácie potrebné k štartu na podujatí Prešov Half Marathon

Čestné prehlásenie COVID

Súhlas zákonného zástupcu so štartom neplnoletej osoby na podujatií