HALF MARATHON

VIAC INFORMÁCIÍ

10 KM BEH

VIAC INFORMÁCIÍ

MINI MARATHON

MINI MARATHON

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

+ 421 915 315 864

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Riaditeľ pretekov: RNDr. Adrián Kuba

Športový riaditeľ pretekov: Peter Schmiedl

V spolupráci s Detskou atletikou SAZ a Eperia shopping mall.

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:


ŠTART:

Promo akcia Detskej atletiky od 9:00 hod.

14. september 2018 (piatok), 11:30 – štart hlavného behu PHM Minimaraton

 

Zóna Štart / Cieľ: Eperia shopping mall Prešov


CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Eperia shopping mall Prešov

Vonkajšie priestrory Eperia shopping mall Prešov


ČASOVÝ LIMIT:

Jednotlivé bežecké disciplíny nie sú časovo limitované


VEKOVÉ KATEGÓRIE:

4-6r. (najmenšie deti) DIEVČA/CHLAPEC

7-9r (najmladší) DIEVČA/ CHLAPEC

10-12 (mladší) DIEVČA/CHLAPEC

13-15 (starší) DIEVČA(CHLAPEC


REGISTRÁCIA:

Stánok Detskej atletiky vo vonkajších priestoroch EPERIA Shopping mall od 9:00 hod.


DISCIPLÍNY:

Beh na 60 metrov.

Atletické disciplíny Detskej atletiky.


ODMENY:

Vecné ceny pre prvé tri miesta v každej kategórii

Odmena pre súťažiacich po absolvovaní jednotlivých stanovíšť Detskej atletiky.


MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutí cieľa. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.


POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

MAPA TRATE

VIDEO