HALF MARATHON

VIAC INFORMÁCIÍ

10 KM BEH

VIAC INFORMÁCIÍ

5 KM BEH

MINI MARATHON

VIAC INFORMÁCIÍ

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:

RUN 4 LIFE, o.z.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

+ 421 915 315 864

info@presovhalfmarathon.com

www.presovhalfmarathon.com

Riaditeľ pretekov: RNDr. Adrián Kuba

Športový riaditeľ pretekov: Peter Schmiedl

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDdr. Milana Majerského, PhD. a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského, PhD.

PRAVIDLÁ:

Účasť a súťaženie na PREŠOV HALF MARATHON 2018 sa riadi Všeobecnými podmienkami PHM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.

Účastník PHM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami PHM.


ŠTART:

15. september 2018 (sobota), 10:00

 

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov


CIEĽ:

Zóna Štart / Cieľ: Hlavná ulica, Prešov


ČASOVÝ LIMIT:

1 hodina

Preteky budú ukončené o 11:00 hod.


VEKOVÝ LIMIT:

18 rokov (ročník 2000 a starší) od 16 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.


REGISTRÁCIA:

Pretekári sa na podujatie registrujú vopred online cez portál predpredaj.zoznam.sk.

V prípade voľných miest v deň konania do 09:00.


KATEGÓRIE:

Muži

Ženy

PM5 hlavná kategória

PŽ5 hlavná kategória


ODMENY:

VÍŤAZI KATEGÓRIÍ

Špeciálnu medailu a “limited edition” tričko získajú prví traja muži a tri ženy v každej kategórii.

PRE OSTATNÝCH BEŽCOV

Pamätnú medailu získa každy pretekár v cieli. Pretekári, ktorý sa prihlásili prostredníctvom online registrácie do 31.8.2018 získaju aj finisher tričko. Finisher tričko si bude možné zakúpiť aj na mieste za cenu 15 EUR.


MERANIE ČASOV:

Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.


PROTESTY:

Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi PHM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu PHM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) PHM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu PHM.


POISTENIE:

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM. Každý Účastník štartuje na PHM. na vlastnú zodpovednosť.

MAPA TRATE

VIDEO